Uddybende tekster

marts 17, 2019

Her finder du uddybende tekster. Du kan efter eget skøn overfører et beløb til Homonoia, hvis du downloader eller bruger materialet.  

  • Min arbejdsform og etiske overvejelser.

Her får du uddybet det du kan forvente af mig. 

Følg link: Min etik og arbejdsform

 

  • Transformativ læring og identitetsskabelse – belyst ud fra forskellige coachingtilgange – og dets mulige implikationer på ledelse.”

Er du interesseret i transformation i organisation og mennesker, er du velkommen til at læse mere i dybden i min masteropgave fra Copenhagen Coaching Center: “

Følg link: Transformativ læring

 

  • Filosofisk blik på ledelse

I Filosofisk blik på ledelse, kan du se mere om den filosofiske og eksistentielle tilgang til ledelse. 

Følg link: Filosofisk blik på ledelse

 

  • Eventualer -Protreptiske indstillinger til samtaler

Eventualer er protreptiske indstillinger til samtaler. Her er en visuel model, man kan lade sig inspirere af.

Følg link: Samtalen – Protreptik og Eventualerne

Modelen er udarbejdet af Pernille Lisabeth Mollie Knudsen. Link til Mollie Facilitering.

Forældresamtaler

 

  • Karl Tom – Mødet og etik

Mødet med andre mennesker er et vigtigt emne i enhver sammenhæng. Her er en oversigt, der kan bruges til eftertanke.

Følg link: Karl Tomm – Etisk model