Uddybende tekster

marts 17, 2019

Her finder du uddybende tekster. De “tekstunge dokumenter” er nederst på siden.

Du kan efter eget skøn overfører et beløb til Homonoia, hvis du downloader eller bruger materialet.  

Eventualer -Protreptiske indstillinger til samtaler

Eventualer er protreptiske indstillinger til samtaler. Her er en visuel model, man kan lade sig inspirere af.

Følg link: Samtalen – Protreptik og Eventualerne

Modelen er udarbejdet af Pernille Lisabeth Mollie Knudsen. Link til Mollie Facilitering.

Forældresamtaler

 

Karl Tom – Mødet og etik

Mødet med andre mennesker er et vigtigt emne i enhver sammenhæng. Her er en oversigt, der kan bruges til eftertanke.

Følg link: Karl Tomm – Etisk model

 

Transformativ læring og identitetsskabelse – belyst ud fra forskellige coachingtilgange – og dets mulige implikationer på ledelse.”

Er du interesseret i transformation i organisation og mennesker, er du velkommen til at læse mere i dybden i min masteropgave fra Copenhagen Coaching Center: “

Følg link: Transformativ læring

 

Filosofisk blik på ledelse

I Filosofisk blik på ledelse, kan du se mere om hvorledes jeg beskriver den filosofiske og eksistentielle tilgang til ledelse. 

Følg link: Filosofisk blik på ledelse