Uddybende tekster

marts 17, 2019

Karl Tom – Mødet og etik

Mødet med andre mennesker er vigtigt, og en afgørende faktor for hvorledes livet leves og opleves. Her er en oversigt, der kan bruges til eftertanke, i fht. hvorledes du kan bidrage med en etisk tilgang til dine medmennesker.

Følg link: Karl Tomm – Etisk model

Transformativ læring og identitetsskabelse – belyst ud fra forskellige coachingtilgange – og dets mulige implikationer på ledelse.”

Er du interesseret i transformation i organisation og mennesker, er du velkommen til at læse mere i dybden i min master opgave fra Copenhagen Coaching Center: “

Følg link: Transformativ læring

Filosofisk blik på ledelse

I Filosofisk blik på ledelse, kan du se mere om hvorledes jeg beskriver den filosofiske og eksistentielle tilgang til ledelse.

Følg link: Filosofisk blik på ledelse

Eventualerne

http://homonoia.dk/wp-content/uploads/2023/01/Samtalen-Protreptik-og-Eventualerne-25-04-2018.pdf