Referencer

august 3, 2020

Lone Svendsen – Forstander

De samtaler jeg har haft med Niels, har fået mig til at stille skarp på de værdier jeg har som leder. Jeg har nogle gange været ved at ”give op” og tænkt at jeg ikke ”havde det i mig”. Ved at sætte fokus på værdier og på den jeg er som leder og som menneske, har gjort at jeg har fundet den måde, jeg er leder på…, og ikke mindst forstået, at det er godt nok og i mange tilfælde er rigtig godt!

Jeg er mig, når jeg er på arbejde og ikke en der stiler efter et eller andet idealbillede. Det er ret afstressende, når man tør det-.

Louise Bruun Nielsen – Funktionsleder

Jeg startede forløbet ved Homonoia kort efter opstart som ny mellemleder i det kommunale.

Samtalerne har taget udgangspunkt i min hverdag, hvor jeg har fået sparring kombineret med teoretisk viden omkring det ledelsesmæssige, men også ud fra det menneskelige perspektiv, med en filosofisk tilgang og med værktøjer/skemaer til kommunikationen.

Dette betyder at jeg har fået konkrete værktøjer, der har kunne bruges i andre situationer som leder.

Niels har formået at stille mig spørgsmål, der har fået mig til at udvikle mig som leder og jeg er blevet mere bevidst om egne mønstre og tankegang. Spørgsmålene har hjulpet mig til at reflektere over ledelsesopgaven på en anden måde og ikke mindst min egen rolle. Jeg har fået en større bevidsthed omkring, hvilke punkter jeg ønsker at arbejde med som leder, hvor jeg samtidig har fået værktøjer til at gennemføre det i praksis. Hver samtale har give ny viden, udvikling og endnu mere motivation som leder. ”

Mai-Britt Iversen – Rådmand F.B. Aalborg Kommune

Når man som jeg har en politisk lederstilling, har man ikke mange at sparre med. Kombinationen af politiske visioner, lederskab og resultater er spændende. Og hvordan, jeg klarer mig i forhandlinger, har betydning for mange mennesker. Personligt er jeg nok kriger og er meget inde i stoffet. Men samtalerne med Niels gav mig flere refleksioner og redskaber, en mere filosofisk men effektiv tilgang. Niels har nuanceret mig som person, ikke som han synes jeg skulle, men med “evner” jeg indeholdt, der bare ikke var bragt i spil. Jeg har fået større ro og indsigt, uden at det har kostet på min kampgejst og engagement.

Anonym familie

Jeg søgte sammen med min familie medieringshjælp hos Niels Routhe til nogle gentagne konflikter mellem min kæreste og min søn. Situationen var for presset til, at vi selv var i stand til at løsne op for det. 

Niels Routhe skabte rum for, at alle stemmer blev hørt. Han var exceptionelt god til at skabe rammen for, at de implicerede trygt og ærligt kunne ytre, hvordan de havde det med sagen og hinanden. Samtidig hjalp han os til at sætte ord på, hvad vi havde brug for, hvad vi skulle være opmærksomme på, og hvordan vi ville kunne tale om det i fremtiden. Vi gik derfra mindre konfliktuelle og mere håbefulde. 

Bedste hilsner familien.

Ulla Britt Mikkelsen – Leder

Niels havde en meget behagelig og professionel tilgang til mig netop som det menneske og leder som jeg er. Niels hjalp mig til at reflektere over og sætte ord på mine tanker og følelser, sådan at jeg kunne få dem vendt og drejet, set på, pudset af og taget stilling til den energi som jeg skulle bruge på dem.

Annemette Kongsted. – Pædagogisk leder

Da jeg havde fået skrevet udkastet til mit personlige ledelsesgrundlag, havde jeg, en protreptisk samtale omkring produktet. At blive mødt med åbenhed og nysgerrighed på de formuleringer og værdier jeg havde valgt at highlighte i mit ledelsesgrundlag, gjorde at jeg i samtalen fik mange ”aha-oplevelser”, da jeg mødte en oprigtigt nysgerrig samtalepartner. At blive spejlet i mine nu nedskrevne og derfor meget eksplicitte værdier, på en magtfri måde, gjorde at jeg var åben for erkendelser, som har ført til ændringer og justeringer, som jeg muligvis ikke ellers havde været bevidst om vigtigheden af.

Mick C. Andersen. Pædagogisk leder.

Niels – Hvis du skal kigge tilbage på samtaler du har haft med mig, er der en du husker særligt godt?

M- Vi gik i Golfparken og det var en af de første samtaler, og vi lader lige emnet ligge. Jeg kan huske at det slog mig hvor forskellig samtalen var i forhold til normale konversationer og diskutionen. De der åbne spørgsmål og samtalens forløb, var helt anderledes end det jeg tidligere havde oplevet. Det gjorde enormt indtryk. F.eks. de spørgsmål der rettede sig mod kroppen og sanserne. Hvor sidder …?  Hvilke forme har den…? Hvordan smager den dig…? Umiddelbart tænkte jeg – hvad er det dog for et mærkeligt spørgsmål – men så alligevel okay ja….. hvor sidder den – det fik tankerne ind i helt nye baner, med svar man ikke kendte eller var opmærksom på. Vi starter jo et sted som jeg har valgt, men ender ofte steder ingen af os havde forstillet sig, men jeg bliver klogere på mig selv og de begreber og forestillinger vi bruger i sproget, og ikke mindst mine egne handlemåder gennem den proces. Det er enormt fascinerende og spændende…. det der med at få udvidet perspektivet på den måde.