Organisations-, personale-, og personlig lederudvikling

januar 7, 2017

Nataliteten er her en god metafor, og livets paradoks er, at for at forblive sig selv, må man ofte blive til på ny.

I organisations- og lederudvikling er lineær strategisk ledelse ikke nok, hvis man ønsker holdbare og stærke forandringer. (Strategisk ledelse betyder for øvrigt “ledelse i krig” på græsk). 

Arbejdslivet har stærke relationelle og eksistentielle dimensioner, og det er særligt vigtigt at respektere.

Det møde, vi hver dag har med os selv, hinanden og omverdenen generelt, er en mulighed, men også et vilkår for den personlige såvel som den fælles selvforståelse.

Der kan siges og skrives meget om dette emne, så hvis dette forhold interessere dig, kan du finde perspektivering i mit afgangsprojekt fra Copenhagen coaching Center. Du kan finde det under fanen “uddybende tekster”.

Transformativ læring og identitetsskabelse – belyst ud fra forskellige coachingtilgange – og dets mulige implikationer på ledelse.”