Organisations- og personlig lederudvikling

januar 7, 2017

Ledelse afgør potentialet, med eksistentielle perspektiver.

På lederuddannelse lærer man mange teoretisk forståelse af praksis, og den opgave man står med, er ofte mere udfordrende end som så.

De teorier der findes i ledelseslitteraturen, lederens egne eller de som organisationen tilslutter sig i form af forestillinger om sig selv og andre, er ikke entydige, men kalder på dilemma i lederen som menneske.

I organisations- og lederudvikling er lineær strategisk ledelse ikke nok. Udvikling og forandring har stærke relationelle og eksistentielle dimensioner. Gennem opmærksomhed på egen erfaring og eftertanke øver man sig i at blive bedre til at gøre det, man egentligt ønsker at gøre som leder eller medarbejder.

Jeg kvalificerer og perspektiverer de antagelser, der er styrende i lederen, medarbejdere eller organisationen gennem fokuserede samtaler.

Det kan være i forhold til det personlige lederskab, værdidrøftelser, personaleledelse, psykisk arbejdsmiljø, samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, ledelsesretten og pligten m.m.

Ring og hør hvis du har noget du tænker på.