Organisations- og lederudvikling

januar 7, 2017

At udvikle organisationer, ledere eller medarbejdere er som bekendt vanskeligere end som så.  I organisations- og lederudvikling er lineær strategisk ledelse ikke nok. Udvikling og forandring hos leder og organisation har stærke relationelle og eksistentielle dimensioner.

Jeg udfordrer, kvalificerer og perspektiverer de antagelse, der er styrende i leder, medarbejder eller organisationen gennem fokuserede samtaler.

Som leder kan man på lederuddannelse lære mange forskellige ledelsesteorier, men teorierne sigter jo først og fremmest mod at omsætte i en praksis, der skal fungere. Teori og egen praksis skal spille sammen. Både de teorier, der findes i ledelseslitteraturen, men ikke mindst de teorier, der er lederens egne, eller de som organisationen tilslutter sig i form af forestillinger om sig selv, andre og god ledelse afgør potentialet.

Gennem opmærksomhed på erfaring og eftertanke øver man sig i at blive bedre til at gøre det, man egentligt ønsker at gøre.

I organisations- og lederudvikling er jeg inspireret af et protreptisk filosofisk blik, det relationelle paradigme og ikke mindst begivenhedsledelse.