Organisations- og lederudvikling

januar 7, 2017

Ledelse afgør potentialet.

Jeg kvalificerer og perspektiverer de antagelser, der er styrende i lederen, medarbejdere eller organisationen gennem fokuserede samtaler.

I organisations- og lederudvikling er lineær strategisk ledelse ikke nok. Udvikling og forandring har stærke relationelle og eksistentielle dimensioner. Gennem opmærksomhed på erfaring og eftertanke øver man sig i at blive bedre til at gøre det, man egentligt ønsker at gøre som leder eller medarbejder.

På lederuddannelse lærer man mange forskellige ledelsesteorier, som først og fremmest sigter mod en praksis, der skal fungere. Teori og egen praksis skal spille sammen. Både de teorier, der findes i ledelseslitteraturen, lederens egne eller de som organisationen tilslutter sig i form af forestillinger om sig selv og andre.

Se mere: Min etik og arbejdsform