Organisations- og personlig lederudvikling

januar 7, 2017

Jeg har fungeret som mentor og coach for kommende ledere og erfarne ledere i Aalborg kommune samt lederaspiranter i Aalborg, Brønderslev og Rebild kommune, men er stoppet på arbejdsmarkedet, efter jeg har praktiseret ledelse i 34 år på mange niveauer.

Jeg har løst opgaver omkring flere store omorganiseringer. Det har i særlig grad været i kommunalt og politisk regi gennem alle år.

På lederuddannelse lærer man mange teoretisk forståelse af praksis, og den opgave man står med, er ofte mere udfordrende end som så. De teorier der findes i ledelseslitteraturen, lederens egne eller de som organisationen tilslutter sig i form af forestillinger om sig selv og andre, er ikke entydige, men kalder på dilemma i lederen såvel som medarbejderne.

I organisations- og lederudvikling er lineær strategisk ledelse ikke nok. Arbejdslivet har stærke relationelle og eksistentielle dimensioner.

Jeg kvalificerer og perspektivere de antagelser, der er styrende i lederen, medarbejdere eller organisationen gennem fokuserede samtaler. Det kan være i forhold til det personlige lederskab, f.eks. støtte i udarbejdelse af personligt ledelsesgrundlag, værdidrøftelser, personaleledelse, psykisk arbejdsmiljø, samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, ledelsesretten og pligten m.m.

Gennem opmærksomhed på egen erfaring og eftertanke øver man sig i at blive bedre til at gøre det, man egentligt ønsker at gøre som leder eller medarbejder.

Ring og hør nærmere.