Om mig og min etik

marts 27, 2016
Jeg har fungeret som mentor og coach for kommende ledere og erfarne ledere i Aalborg kommune samt lederaspiranter i Aalborg, Brønderslev og Rebild kommune, men er stoppet på arbejdsmarkedet, efter jeg har praktiseret ledelse i 34 år på mange niveauer. Jeg har løst opgaver omkring flere store omorganiseringer. Det har i særlig grad været i kommunalt og politisk regi gennem alle år.

Min basisuddannelse er pædagog i 1980. Derudover har jeg løbende uddannet mig med en Master MBC i 2014, diplomuddannelse i ledelse i 2011 og diplomuddannelse i pædagogisk arbejde i 1999. Alle med et eksperimenterende blik på praksisforhold.

Min seneste uddannelse er MBC fra Copenhagen Coaching Center i 2014, er baseret på psykologi og praktisk filosofi og har, som den eneste uddannelse i Skandinaven, den højeste EMCC certificering.

Min arbejdsetik:

Moral og etik kommer af samme rod, der er ”sædvane” eller ”god skik”, men de har forskellig betydning i hverdagen. Det moralske hensyn, er et bestemt hensyn, hvilket det etiske ikke nødvendigvis er.

Det moralske hensyn kan være forhandlet retfærdighed, så som en lov, en overenskomst, forskrift eller andet, hvor der er indbygget en defineret dom. Det moralske kan også være den ånd samarbejdet underlægges i et fællesskab. F.eks. på en arbejdsplads.

For at parafrasere Fink, (1995). Så er det etiske ikke et bestemt hensyn, men det er det hensyn, der i den givne situation er særlig grund til at minde sig om. Det er hensynet til den anden, når selviskheden tager overhånd, det er hensynet til én selv, når udnyttelse og moralsk masochisme truer. Det er alvoren, når overfladiskheden dominerer, men det er glimtet i øjet, når alvoren sænker sig. Det er fornuftens stemme, når emotionaliteten tager over; men det er følelsens, når fornuften stivner.

Derfor er det er en vigtig etisk indsigt nu som før, at der er det særlige træk ved etiske problemer, at de aldrig løses ved at tale etik, men ved at tale konkret og sagligt.

De samtaler jeg har, er funderet i det etiske og konkrete perspektiv, men kan godt omhandle det moralske. Samtalen er fortrolige, solidarisk og skabende uden at være bedømmende eller fordømmende.

Samtalen har alene det for øje at øge fornemmelsen hos dig eller jer, af, hvad “det rigtige at gøre” er.

På Facebook / Copenhagen coaching center / videoer – ”Stemmer og samtaler i ledelse” – Online Live session d. 4. maj 2021 kan du møde mig i samtale med medarbejdere på Copenhagen coaching center.

Følg link: https://fb.watch/izbM7C-hFC/