Mentoring, samtaler og coaching.

marts 27, 2016

  DNA i min mentoring, samtaler og coaching.

Det er primært gennem samtalen jeg bidrager, men jeg har også en del materiale, der på overskuelig vis kan inspirere den eller den gruppe jeg samarbejder med, så man gennem egen hverdagspraksis og refleksion, løbende kan arbejde sig frem til en god solid hverdagspraksis.

Der er flere samtaleformer som jeg er særligt uddannet og inspireret af. Protreptiske samtaler, den narrative og filosofisk samtale, og den kognitiv coaching vil jeg betragte som grundstammen i mit virke,  men jeg henter inspiration fra andre tilgange. Den variation, der er i min praksis er bred og fletter sig ofte sammen i samtalerne, da jeg er mindre optaget af metode og mere af, at samtale hjælper dig eller jer. Hvis man skal prøve at beskrive dem, kan det gøres således.

Den første jeg vil nævne er protreptisk samtale. Samtalen søger efter det i livet man så at sige finder vigtigt nok til forfølge. Protreptikken har også det formål, at lederen blev bevidst om sine værdier og derved i stand til at skabe tydelige rammer for andre.

 Filosofisk, systemiske og narrative samtaler retter sit fokus mere på paradokser og livsperspektiver samt håndtering af disse. Paradokser som det levede liv til stadighed producerer og reproducerer. Samtalen kan også søger bag om den livsfortælling man gør brug af, og kan nuancere fortællinger om en selv, eller det sted man er optaget af. 

Kognitiv coaching er mere systematisk og skematisk, og søger frem mod nye og ønskværdige måder at handle.  

Det jeg under alle omstændighed har for øje, er samtaler der gør en forskel. Arne Victor Nielsen giver dette billede på en god samtale. et billede jeg søger at virkeliggøre. Mennesker, der har prøvet at føre en ordentlig samtale, kan bagefter ikke huske, hvem der sagde hvad. Men det er netop pointen, fordi man arbejder på et fælles projekt, hvor man undersøger et eller andet. Det handler om at lege og udforske frem for at kæmpe for at få ret. Samtalen handler om at forsøge at blive klogere ved hjælp af hinanden.”