Mentoring, samtaler og coaching.

marts 27, 2016
Jeg bidrager primært gennem samtale, men jeg har også en del materiale, der på overskuelig vis kan inspirere dig eller den gruppe jeg samarbejder med, så du eller I,  gennem egen hverdagspraksis og refleksion, løbende kan arbejde sig frem til en god solid hverdagspraksis.

 

 Mine inspirationskilder er den protreptiske – den narrative og den filosofisk samtale. Endvidere indgår den kognitiv coaching, i mit arbejde.

Protreptik og filosofiske samtaler retter opmærksomhed på paradokser, som det levede liv til stadighed, producerer og reproducerer.

Narrative samtaler søger bag om den livsfortælling man gør brug af, og kan nuancere fortællinger om en selv, eller det sted man er optaget af. 

Kognitiv coaching har en klar systematik, og støtter sig til det skematiske, hvor du gennem nye tanker, når frem mod ønskværdige måder at handle. 

Det vigtigste er ikke metoden, men samtalens betydning fremadrettet. Victor Nielsen giver dette billede på en god samtale. “Mennesker, der har prøvet at føre en ordentlig samtale, kan bagefter ikke huske, hvem der sagde hvad. Men det er netop pointen, fordi man arbejder på et fælles projekt, hvor man undersøger et eller andet. Det handler om at lege og udforske frem for at kæmpe for at få ret. Samtalen handler om at forsøge at blive klogere ved hjælp af hinanden”.

De samtaler jeg holder, har det formål at myndiggøre mennesker.