Mentoring, samtaler og coaching.

marts 27, 2016

  DNA i min mentoring, samtaler og coaching.

Det er primært gennem samtalen jeg bidrager, men jeg har også en del materiale, der på overskuelig vis kan inspirere den eller den gruppe jeg samarbejder med, så man gennem egen hverdagspraksis og refleksion, løbende kan arbejde sig frem til en god solid hverdagspraksis.

Samtalen er for mig det bærende. Protreptiske samtaler, den narrative, den filosofisk samtale og den kognitiv coaching, vil jeg betragte som grundstammen i mit virke, men jeg henter inspiration fra andre tilgange. Jeg er mindre optaget af metode og det ironiske, medm af, at samtalen hjælper dig eller jer, så for at få et overblik, kommer en lille gennemgang.

Den protreptisk samtale har det klare formål, at lederen blev bevidst om sine værdier og derved i stand til at skabe tydelige rammer for sig selv og andre.

 Filosofisk, systemiske og narrative samtaler retter opmærksomhed på paradokser, som det levede liv til stadighed producerer og reproducerer. Samtalen kan også søger bag om den livsfortælling man gør brug af, og kan nuancere fortællinger om en selv, eller det sted man er optaget af. 

Kognitiv coaching  har en klar systematisk og støtter sig til det skematiske, og gør tankerne til det der søger frem mod nye og ønskværdige måder at handle.  

Det jeg søger, er samtaler der helt konkret, gør en forskel for dig eller gruppen. Det ikke metoden der er vigtig, men det vores møde med hinanden betyder fremadrettet.

Arne Victor Nielsen giver dette billede på en god samtale. Mennesker, der har prøvet at føre en ordentlig samtale, kan bagefter ikke huske, hvem der sagde hvad. Men det er netop pointen, fordi man arbejder på et fælles projekt, hvor man undersøger et eller andet. Det handler om at lege og udforske frem for at kæmpe for at få ret. Samtalen handler om at forsøge at blive klogere ved hjælp af hinanden.”