Filosofi, samtale, ledelse og det levede liv

januar 14, 2017

Hvad har værdi for dig?

Filosofi betyder ven af, og kærlighed til visdom og indsigt, og det må ikke forveksles med det, der ofte er dets diamentrale modsætning filodoksi, som betyder kærlighed til meninger.

Filosofien søger efter fornuftsprincipper, der står over meninger.

På Apollons tempel i Delfi, der var hjemsted for oraklet og visdom, findes flere indskrifter, der udtrykker en almen visdom.  ”Kend dig selv, og erkend, at du kun er et menneske” og  “Alt med måde” er de to, der er bedst kendt. Disse er en ́ formaning om at forlige sig med den eller det, man er, og forstå det sted man er.

Dette er ofte et væsentligt emne i de samtaler jeg tilbyder, så gennem samtalen søger vi sammen efter det, der er værdifuldt at gøre, og det der er godt at undlade at gøre. Det handler om, at du eller I kan finde dit eller jeres ståsted og handlefrihed i dagligdagen.

Spinoza har i den forbindelse en interessant definition af frihed i sin etik. Han definere friheden som; “at handle i overensstemmelse med indsigten i nødvendigheden.”