Filosofi, samtale, ledelse og det levede liv

januar 14, 2017
Filosofi betyder “kærlighed til visdom og indsigt”, samt “venskab med erkendelsen”, og søger efter fornuftsprincipper, der står over meninger. 

For mange kan det at filosofere opfattes som noget fjernt. Det er det lang fra. I filosofiske samtaler søger man efter de muligheder der er for at drage omsorg for sig selv, for hinanden og for fællesskabet, og finde balancen mellem rettighed og pligt i livet.

I de samtaler jeg tilbyder, søger vi sammen efter det, der er værdifuldt at gøre, og det der er godt at undlade at gøre. Det handler om, at du eller I kan finde det ståsted, der kan skabe en handlefrihed i dagligdagen og åbne de muligheder, der ligger for din eller jeres fod.

Spinoza har i den forbindelse en interessant definition af frihed i sin etik. Han definerer friheden som; “at handle i overensstemmelse med indsigten i nødvendigheden.” Det befriende ved at få klarhed og indsigt i hvad der kan overraske en, men nødvendigvis bør gøres, er, at den indsigt ophæver meget afmagt og forvirring. 

Min skattede grønlandske udgave af  Auguste Rodin “Grubleren”