Filosofi, samtale, ledelse og det levede liv

januar 14, 2017

Filosofi betyder kærlighed til visdom og indsigt, og søger efter fornuftsprincipper, der står over meninger. 

I de samtaler jeg tilbyder, søger vi sammen efter det, der er værdifuldt at gøre, og det der er godt at undlade at gøre. Det handler om, at du eller I kan finde det ståsted, der kan skabe en handlefrihed i dagligdagen og åbne de muligheder, der ligger for din eller jeres fod.

Spinoza har i den forbindelse en interessant definition af frihed i sin etik. Han definere friheden som; “at handle i overensstemmelse med indsigten i nødvendigheden.” Det befriende ved at få klarhed og indsigt i hvad der nødvendigvis bør gøres, er, at den indsigt ophæver meget afmagt og forvirring.