Velkommen til Homonoia

januar 9, 2016

”På hvor mangfoldig vis kommunikationen mellem os end kan arte sig; den består altid i at vove sig frem for at blive imødekommet. Det er nerven i den; og det er det etiske livs grundfænomen.”.
(Løgstrup – Den etiske fordring)

Mit navn er Niels RoutheJeg har beskæftiget mig  med afklarende og udviklende filosofiske samtaler, gennem mange år.

Homonoia betyder ”eet sind” eller ”gensidig forståelse”. Ligeledes er det navnet på den gudinde i den græske mytologi, der repræsenterer fred og enighed. 

Begrebet Homonoia er også et gammelt græsk begreb for et fællesskab, som havde et fravær af fraktionskampe. 

Under de andre faner, kan du se mere om det jeg står for.