Velkommen til Homonoia

januar 9, 2016

”På hvor mangfoldig vis kommunikationen mellem os end kan arte sig; den består altid i at vove sig frem for at blive imødekommet. Det er nerven i den; og det er det etiske livs grundfænomen.”.
(Løgstrup – Den etiske fordring)

Mit navn er Niels RoutheJeg beskæftiger mig gerne og primært med afklarende og udviklende samtaler, der dels retter sig mod ledere, medarbejdere, organisationer, men også mennesker helt generelt, der ønsker samtaler, der kan hjælpe med at kaste et afklarende lys på deres livssituation.

Homonoia betyder ”eet sind” eller ”gensidig forståelse”. Ligeledes er det navnet på den gudinde i den græske mytologi, der repræsenterer fred og enighed. 

Begrebet Homonoia er også et gammelt græsk begreb for et fællesskab, som havde et fravær af fraktionskampe. 

Under de andre faner, kan du se mere om mig, og det jeg står for og arbejder for.